Hakkımızda


Firma Profili

Firma, 1989 yılında mühendislik çeliklerinin pazarlanması ve ihracatı için kurulmuş ve 2000 yılında Rodacciai Spa şirketinin hissedar olarak katılmasıyla birlikte 'Bimeks Çelik AŞ' adını almıştır. Bu ortaklık sonrası Rodacciai grubu içinde yer alan özel çelik üreticisi firmaların ürünlerinin satışı hem Türkiye pazarında hem de belirlenen yurt dışı pazarlarda yapılmaya başlanmıştır. Böylece firma kurucularının özel çelikler alanındaki teknik bilgi ve becerileri temelinde ihracat yapma amacıyla yola çıkan Bimeks Çelik'in faaliyetleri farklı ürünlere ve farklı pazarlara yayılmıştır. Firma, başlıca otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere savunma, makine, petrokimya, elektrik-elektronik, inşaat ve ısıtma-soğutma vb. sektörlere hizmet vermektedir.

Vizyonumuz

Bimeks Çelik, gelen taleplerde ve yürütülen projelerde teknik ve ticari ihtiyaçların en iyi biçimde belirlenmesini ve bu ihtiyaçlara zamanında cevap verilmesini temel prensip olarak almıştır. Bu prensibe yönelik olarak personelinin büyük bir kısmını konularında uzman mühendislerden oluşturmuştur. Bu sayede gelen tüm talepler ve projeler talep miktarına bakılmaksızın teknik açıdan detaylı bir biçimde irdelenir ve ihtiyaçlar tam olarak tespit edilerek ticari faaliyete dönüştürülür. Bu perspektiften bakıldığında firma gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müşterilerine teknik danışmanlık hizmeti vermekte, müşterileri ile proje ortağı olarak hareket etmektedir. Bugüne dek birçok firma ile hazırlık aşaması yıllar süren projeler yürütülmüş ve başarı ile sonuçlandırılmıştır. Bu durum doğal olarak gerek Bimeks Çelik personelinin gerekse müşterilerinin sürekli gelişim içinde olan teknolojiyi iyi takip etme ve öğrenme ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır. Bimeks Çelik bu anlamda piyasada öncülük yapmakta, hem personelinin hem de müşterilerinin güncel bilgiler ile donanımını sağlamaktadır.

Tüm çalışmalarda alınan temel değerler ki ekibin bileşenlerini oluşturmaktadır, aşağıda belirtilmiştir.

 

+ Başarıya odaklılık

+ Bilgi paylaşımı

+ Değişime açıklık

+ Eşitlik ilkesine inanç

+ Kolay ulaşılabilirlik

+ İnsana ve çevreye duyarlılık

+ Bilgiyi önemseme

+ Özveri

+ Pozitiflik

+ Sorumluluk hissi

+ Takım çalışması

+ Yenilikçilik

Kalite Politikamız

'Müşterilerin ihtiyaçlarının zamanında ve amaca uygun olarak karşılanması' ilkesi kalite politikasının temelini oluşturur. Bu hedefe ulaşmak için yapılan tüm çalışmalara firma personelinin eksiksiz katılımının sağlanması esastır. Firma, böylece müşterilerine daima kalite, maliyet ve termin üçgeni içerisinde yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri zamanında ve gerekli miktarda teslim ederek en iyi hizmeti sağlamanın mümkün olabileceği bilinci ile hareket eder.
 
Bimeks Çelik, müşterilerinin talepleri ile ilgili gereksinimlerini, beklentilerini ve şikayetlerini dinleyerek, TS EN ISO 9001:2015 standardının şartlarına uygun olarak kurduğu kendi kalite güvence sistemini sürekli iyileştirmeyi ve bu sayede yüksek müşteri tatmini sağlamayı hedeflemektedir. Firma, müşterilerine verdiği hizmeti daima iyileştirerek sürdürmeyi, dolayısı ile sağlamış olduğu güvenilirliğinin sürekliliğini amaçlamaktadır. Kalite politikası her yıl gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.
 

Tarihçe

Kasım 1989

Şirket Kuruluşu

Ağustos 1990

AB'ye İlk İhracat

Mart 1992

Depo Açılışı | İstanbul

Temmuz 1992

Makine Satış Faaliyetinin Başlaması

August 1993

Uzak Doğu'ya İlk İhracat

Aralık 1997

Depo Açılışı | İstanbul

Ağustos 1999

İstanbul Deposunun İAYOSB'a Taşınması

Kasım 1999

10. Yıl

Temmuz 2000

Rodacciai Spa. ile Ortaklık

Şubat 2003

Avustralya'ya ilk İhracat

Ekim 2003

Bursa Deposunun NOSAB'a Taşınması

Ocak 2005

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin Alınması

Ekim 2005

İstanbul Deposunun İTOSB'a Taşınması

Mayıs 2008

Üretimin Başlaması

Kasım 2009

20. Yıl

Şubat 2018

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin Alınması

Kasım 2019

30.Yıl

Bağlantılar

Bimeks Tel
Bursa Çelik
Rodacciai
Aubert & Duval
Trafilix
Trafitec
Beysad